• 09361485820 _ 09124485820

با این روش بدنه یخچال خود را سفید و براق کنید

تا به حال برایتان پیش آمده است که قبل از تمیز کردن بدنه یخچال، آهن‌رباهای تزئینی روی یخچال‌تان را بردارید و با دیدن رنگ اصلی بدنه شوکه شوید؟